الگوی دوستی

یادم هست که همیشه میگفتی : برو من همیشه پشتت هستم ، ولی هیچ وقت فکر اون خنجر که پشتت قایم کرده بودی رو نمیکردم

خرداد 94
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
7 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
10 پست
بروز
1 پست
نسیم
1 پست
بلاگفا
1 پست
دلسرد
1 پست
سوزدل
1 پست
تعریف
1 پست
حقایق
1 پست
آموخته
1 پست
سریعتر
1 پست
دریا
1 پست
ساحل
1 پست
کنار
1 پست
ارام
1 پست
درد_عشق
1 پست
خواب_ناز
1 پست
غریب
1 پست
قاصدک
1 پست
دلدار
1 پست
سوختن
1 پست
قشنگترین
1 پست
ناز_نگاه
1 پست
لمس_عشق
1 پست
تن_عریان
1 پست
تن_برهنه
1 پست
دیدار
1 پست
دوری_تو
1 پست
اه_دل
1 پست
خاطره
1 پست
حقیقت
1 پست
دلتنگی
1 پست
دریا_ی_غم
1 پست
همسفر
1 پست
دلشکسته
1 پست
بهار_عشق
1 پست
باران
1 پست
گناه_عشق
1 پست
انتظار
1 پست
نازنین
1 پست
بی_قرار
1 پست
عشق_پاک
1 پست
دیار_عشق
1 پست
بندر_عشق
1 پست
اسرارعشق
1 پست
اسیر_عشق
1 پست
سکوت_تلخ
1 پست
خزان_دل
1 پست
ستاره
1 پست
لمس_کردن
1 پست
راز_دل
1 پست
اخرت_عشق
1 پست
دل_بستن
1 پست
ارامش_دل
1 پست
بیقرار
1 پست
قلب_دوست
1 پست
دروغ_عشق
1 پست
ساحل_عشق
1 پست
جاده_عشق
1 پست
اواز_عشق
3 پست
پنجره_غم
1 پست
غم_غروب
1 پست
شکست_عشق
1 پست
بهار_سبز
1 پست
تپش_عشق
1 پست
اهنگ_قلب
1 پست
حرف_سکوت
1 پست
عذاب_قلب
1 پست
هجرانگل
1 پست
طلوع_عشق
1 پست
کلبه_دور
1 پست
جدای_عشق
1 پست
خانه_غم
1 پست
ابر_دیده
1 پست
اسیرعشق
1 پست
اشک_دیده
1 پست
ترانه_تو
1 پست
درد_بی_تو
1 پست
دلم_شکست
1 پست
هوای_دل
1 پست
دلگیریها
1 پست
نفس_اخر
1 پست
سقف_قلب
1 پست
محبت_تو
1 پست
گناه_من
1 پست
مجنون_تو
1 پست
زن_بودن
1 پست
خلقت_زن
1 پست
لیلی_عشق
1 پست
اشک_حسرت
1 پست
شیدا_شدن
1 پست
دریا_شدن
1 پست
محبوبیت
1 پست
مالک_دل
1 پست
نفوز_قلب
1 پست