/ 1 نظر / 18 بازدید
چکاوک

به روی درگاه قلبت بنویس: یکی رادوست میدارم . یکی را دوست میدارم که لبخندش تمام هستی من شد. یکی رادوست میدارم که هستیش تمام دنیایم شد. من اینجا روی درگاهی قلبم مینویسم زندگی بی عشق حکم زندانی اعدامی ست.تا سحر چیزی نمانده.