/ 1 نظر / 18 بازدید
اشنا

نفس های تو شما را به ماه وخورشید نشان خواهم دادونامتان را روی آبها وسنگها می نویسم شاید دیگر گمنام نمانید من در نگاه سبز نیلوفرتورا دیدم وبا نسترن همدم من با نفسهای توزیبایی را آموختم ومن وتو این همه درکار تماشای هم ایم