بی نفس بودم

قلبی شکسته داشتم ، بی نفس بودم ، مثل پرنده ای، اسیر در قفس بودم تو مرااز زندان غمها رها کردی ، دستهایم را گرفتی و از غمها رهایم کردی چشمهای منهمیشه خیس بود ، دلم مثل تنهایی نفسگیر بود ، تو مرا آرام کردی و به روشنیها امیدوارم کردی. تویی فرشته قلب من ، مرا تنها نگذار عشق من ، منی کهتنها به امید تو نشسته ام ، نمیخواهم روزی بیاید که ببینم در حسرت تو نشستهام و باز در هم شکسته ام. ای تنها تکیه گاه من در لحظه های زندگی ، گذشتههای بی کسی را از یاد برده ام ، دلم را به قلب وفادار تو خوش کرده ام ،سرپناه من باش که اگر از تو بی وفایی ببینم ، دیگر نمیخواهم یک لحظه نیزرنگ این زندگی را ببینم . تو دیگر بی وفا نباش ، با ما با صداقت یار باش ،من که جز تو کسی را ندارم ،تو را به آن چشمهای زیبایت، اشکم را در نیار. جزیک قلب تنها ، چیزی در وجودم نیست که لایقت بدانم ، این قلب هم مال تو ،میخواهم از این لحظه تا آخرین نفس عاشقت بمانم. بیا به آغوش هم پناه ببریم ،به جایی که جایگاه ابدی ماست.

/ 51 نظر / 51 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ملیحه

سلام دوست عزیز خیلی زیبا بود [گل]

شهربرفی

قهری رماس جون که به ما سری نمی زنی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[ناراحت]

تنهای عاشق

_____#•#•#•#•#_____#•#_____#•#____☂☁☂ _____•#•#•#•#•_____#•#______#•#_____☂☁☂ _____#•#_____•_____#•#______#•#_____☂☁☂ _____•#•#•#•#•_____#• #______#•#_____☂☁☂ _____#•#•#•#•#_____#•#______#•#_____☂☁☂ _____________#•_____#•#_____#•#_____☂☁☂ _____________#•______#•#•#•#•#______☂☁☂ _____________#•________#•#•#•#______☂☁☂ ✿ hastam

سولماز

سلام رماس عزیزم مرسی که اومدی لطف کردی نازنینم[ماچ][قلب][گل]

سولماز

سلام رماس عزیزم مرسی که اومدی لطف کردی نازنینم[ماچ][قلب][گل]

دیوونگی

برآیینه جمال داور صلوات بر روشنی چشم پیمبر صلوات برحضرت معصومه فروغ سرمد بر دسته گل موسی جعفرصلوات . . .

مریم

همیشه در بدترین لحظه ها تنها رها می کنی مرا و بدترینِ لحظه ها وقتی است که تو مرا تنها رها می کنی _________________________ مرسی [گل][گل]

باران

به کسی اعتماد کن که بتواند 3چیز در تورا تشخیص دهد. اندوه پنهان شده در لبخندت را عشق پنهان شده درعصبانیتت را ومعنای حقیقی در سکوتت را