صدای عشق غما نگیز بود

 همیشه اولین و آخرین کلام شعرهایم تو بوده ایهمیشه برایم به معنای واقعی یک عشق بوده ایگرچه گهگاهی از تو بی وفایی دیده ام اما همیشه برایم باوفا بوده ایگرچه دلم را میشکنی و اشکم را در می آوری اما تو همیشه برایم یک دنیا بوده ایصدای آهنگ عشق برایم غم انگیز است ، اما همیشه آن را گوش میکنمگاهی شنیدن حرفهایت برایم تلخ است ، اما دائم پیش خودم تکرار میکنماگر روزی نباشی در کنارم ، برای من همیشه هستیروزی اگر بروی ، در قلبم همیشه خواهی ماند

ا

/ 0 نظر / 20 بازدید