تو برام تنهاترینی

 تو برام تنهاترینی. تو برام قشنگترینی. تونگینی روی انگشتر قلبم.کاش میشد تو دام چشمهات اسیرهمیشه بودم. کاش میشد منومیدیدی که برات دارم می میرم.نمیخوام بی تو بمونم، چون دیگه چیزی ندارم.کاش می شد گلهای عشقم یه گلستانی می ساختند.من میون دشت گلهام، تو بالا خورشید، روزهام کاش می شد.چشمهای پاکت ماه شبهای دلم بود دیگه قصه ای ندارم چون حالا من تو رو دارم. واسه دوست داشتن چشمهات واسه اون ناز نگاهت به شکار شب و روزم باشه اشکالی نداره بذار از عشقت بسوزم دوستی نیز گلی است مثل نیلوفر و ناز ساقه ترد و ظریفی دارد بی گمان سنگدل است آنکه روا میدارد جان این ساقه نازک را دانسته بیازارد در ضمیری که ضمیر من و توست از نخستین دیدار هر سخن هر رفتار دانه هائی است که می افشانیم برگ و باری است که می رویانیم آب و خورشید و نسیمش (مهر)است گر بدانگونه که بایست به بار آید زندگی را به قشنگترین چهره بیاراید آنچنان با تو در آمیزد این روح لطیف که تمنای وجودت همه او باشد و بس بی نیازت سازد از همه چیز و همه کس زندگی گرمی دل های به هم پیوسته ست تا در آن دوست نباشد همه درها بسته ست در ضمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز عطر جان پرور عشق گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز دانه ها را باید از نو کاشت آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج می باید کرد رنج می باید برد دوست می باید داشت با نگاهی که در آن شوق بر آرد فریاد با سلامی که در آن نور ببارد لبخند دست یکدیگر را بفشاریم به مهر جام دل هامان را مالامال از یاری غمخواری بسپاریم به هم بسرائیم به آواز بلند شادی روی تو ای دیده به دیدار تو شاد باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست تازه عطر افشان گلباران باد

/ 57 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی

ایـن شـعرهـا را همـــین حــــــالا بـخوان وگـرنـه بعـــــدهـــــا ... بـاورت نمی شود ! هـنگـام سرودن ِ آن چـگونـه ... دیــوانه وار عـاشقـت بـوده ام !!!

دلــــم یــکــــ فــنــجـــان چــــــای مــی خــواهــــد بـــا طعـــــــم تــــــو !!

ورشکستــ شده‌امــ از بدهیـــ روزافزونــ لبـــ ‌هایمــ به لبـــ‌هایتـــــ

دلم می‌خواهد یک میس‌کال باشم برایت شماره‌ای که سیوش نکرده‌ای زیر لب تکرارم کنی به یادم نیاوری دلم می‌خواهد بی‌اجازه‌ی تو پادشاهی کنم در ناخودآگاهت

دیوانه ام می كند ...! فكر اینكه .. زنده زنده .. نیمی از من را .. از من جدا كنند !! لطفا ... تا زنده ام بــــــــــــــــــمان

از این همه حرف که از دهان تو پرتاب می شود هیچ کدام به اندازه یک دوستت دارم به من نمی آید...

سپیده

سلام عزیزم برای خوندن یه اطلاعیه مهم دعوت شدی .. بدو بیا [نیشخند]

pishi

────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) _ ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ─(♥)████████(♥)████████(♥) ─(♥)██████████████████(♥) ──(♥)████████████████(♥) ────(♥)████████████(♥) __ ──────(♥)████████(♥) ────────(♥)████(♥) __ ─────────(♥)██(♥) ───────────(♥) __سلام عزیزم من اپ کردم خوشحال میشم بیایی نظر هم یادت نره

سپیده

+خدایـــــــــــــــا...! می دونی ایراد کار کجاست؟ اینکه دلِ آدم هیچ جوره حرفِ آدم حالیش نمی شه!! +آپم

دیوونگی

گاهی بهترین کاری که میشه کرد نه فکره، نه خیال نه تعجب، نه ناله و نه زاری، فقط باید یه نفس عمیق کشید و ایمان داشت که بالاخره همه چیز اون جوری که باید، دُرُست میشه . . .[گل]