رضایت قلبی می تونه چه باشه==عکس دیدنی با حال

 

 رضایت قلبی می تونه چه باشه

                                                                             

رضایت قلبی می تونه : داشتن یه سر پناه باشه ( فکر می کنی مهمه که با آجر باشه یا گچ ، کوچیک باشه یا بزرگ)

رضایت قلبی می تونه : داشتن یه دوست خوب باشه ( یکی که مرحم دردات باشه ).

رضایت قلبی می تونه : داشتن یه کتاب خوب تو کتابخونت باشه ( چیزی که تو رو به یاد لحظات شیرین بندازه ) .

رضایتقلبی می تونه : داشتن یه یادگاری یا یه ایمیل یا نامه از عزیزت باشه ( کهبتونه لبخند روی لبات بیاره یا حتی اشک شوق روی گونه هات

/ 0 نظر / 4 بازدید